CÍRCULO SAGRADO
@rociosantacruzart 
Situat en la presa de consciència d’aquest problema, i des de l’obligació ètica com a artista d’unir-se a una crida per la vida a la Terra, Sixe Paredes construeix aquestes obres per a la present exposició. El seu relat ha estat sempre íntimament vinculat a la Naturalesa i a les cultures ancestrals i indígenes que propugnen formes de vida respectuoses amb els éssers que els envolten, custodiant un equilibri harmònic, un manteniment del cercle sagrat que és la nostra mare Terra, generadora de totes les formes de vida.
@sixeparedes #RocioSantaCruz #SixeParedes #Art #Arte #GaleriasDeArteBarcelona #ContemporaryArt #Pintura #CirculoSagrado

View in Instagram ⇒